Att motarbeta taskig kvinnosyn

Från den stund vi fick höra om händelserna i Köln så har kvinnors röster försökt höras.
Vi som lyssnar har hört vittnesmål efter vittnesmål om tafsande och trakasserier redan i grundskolan från pojkar.
Kvinnor, jag själv inberäknad, har upplevelser av pojkar som omringat, tryckt upp mot väggar, tafsat, förnedrat, kränkt och skrämt.
Vi har berättat om lärare och vuxna som inte såg eller skylde över med “Pojkar är pojkar, Han gillar dig bara”.
Det har fått mig att fundera på mig själv som vuxen i skolan.

Nu blåser jag min egen trumpet och de fd. elever som följer mig på nätet får mer än gärna rätta mig om jag har fel.

Jag har aldrig någonsin ursäktat killars beteende mot tjejer. Jag har alltid sagt ifrån med kraft.
När flickor har klagat har jag tagit det på allvar. Har det varit “rörigt” och flickor frågat vad de ska göra så har jag svarat: Ge honom en rak höger.
Killarna har “ylat” men flickorna har stärkts.

Jag är i grunden barnskötare men utbildade mig till dramapedagog. Jag har haft Drama i skolan i 15 år, jag har undervisat alla årskurser från sexårs till nian.
Jag har hela tiden haft lektioner med inriktning på “gränser” och “Schyssta kompisar” hela tiden anpassat till åldersgrupp.
Haft övningar i att “läsa av” var gränsen går i närhet till en annan individ, haft värderingsövningar med de äldre eleverna för att få dem att reflektera och fundera över vad som är ok eller inte.
En så enkel sak som att fördela talartid.
Ett av kriterierna i omdömena var att kunna ge och ta plats.
Att få de tysta eleverna att tala och de verbala att lyssna. Jag har tystat pojkarnas höga röster och tvingat dem att lyssna.
Givit tjejerna rum och plats att säga “Ert uppförande suger” till killarna. Fått pojkarna att förstå att det inte är ok att att gå över gränser.

Jag har varit stenhård, aldrig tolererat att pojkar använt h-ordet eller sagt fitta. En gång blev det lite pinsamt komiskt.
En mentorelev sa “fitta”, inte om mig, när jag är på väg ut ur rummet och jag tvärvänder, håller upp mitt lärarfinger och fräser: “Du tar inte mitt kön i din mun!”
Tre sekunders tystnad följde. Sen bröt vi ihop allihop av skratt.
“Loan vad säger du?” Men budskapet gick hem…

Jag tror och hoppas att jag har fostrat trygga tjejer och kloka killar. Om någon av de pojkar jag har fostrat har uppfört illa mot någon kvinna så kommer han få med mig att göra.

Som vuxna är det vår uppgift att aldrig blunda, aldrig ursäkta och aldrig tolerera att killar tar sig friheter över tjejer.
De vuxna som blundar och ursäktar är de som gör alla sexuella ofredande möjliga.
Det är inte svårare än så.

Nationalistisk kvinnosyn

Igår så bestämde sig Daniel Friberg från Motpol sig för att delge ett antal utvalda på Twitter sina “visdomsord” om hur svenska kvinnor ska och bör vara.
friberg2

Naturligtvis blir man ju tvungen att läsa, det är ju alltid intressant att se hur andra tänker.
Först skrattade jag och tänkte att stackars Daniel kommer aldrig
att få en kvinna, men så började jag analysera, reflektera och dra slutsatser.

Låt oss kolla på vad Daniel tycker och ställa det i relation med hur kvinnosynen varit bakåt i tiden.

Daniel:

  1. Prioritera korrekt. På ålderns höst kommer en lyckad karriär vara betydligt mindre värd än en stor familj, med barnbarn med mera. Det är även den bästa och mest naturliga formen av ”pensionssparande” – dina barn och barnbarn kommer att vara mer benägna att ta hand om dig än den snabbt sönderfallande svenska välfärdsstaten. Dessutom är meningen med livet trots allt att föra sina gener vidare – snarare än att slava åt ett multinationellt bolag som kommer att glömma bort dig i samma ögonblick du går i pension. Slutligen måste den negativa nativiteten i Europa lösas. Se till att du skaffar minst tre barn, och uppfostra dem väl. Sveriges och Europas framtid ligger i detta avseende i dina händer.

Historia:

Vikingatiden – Att föda barn var självklart viktigt, faktiskt så pass viktigt att kvinnans heder var avhängigt av att kunna föda friska och starka barn. Sex var någonting som man försökte vänta med till äktenskapet, men det hände ofta att det förekom innan giftermål. Den ogifta kvinnan stod under faderns eller brödernas beskydd, och när hon gifte sig ansvarade maken för att beskydda henne. Det man skyddade kvinnan från var andra män eftersom varje närmande från andra män sågs som en kränkning och det var ett så pass allvarligt brott, att den som blivit kränkt hade rätt att döda förgriparen.

1500- talet  Luther ansåg att kvinnor borde stanna i hemmet då deras breda rumpor är ett stort fundament att sitta på. Män däremot har breda axlar och smala höfter och är därför intelligenta.

1700-talet Filosofen Jean-Jacques Rousseau ansåg att utbildning för kvinnor alltid ska vara relaterad till att behaga och behjälpliga till män, för att göra männens liv enkla och behagliga. “För att få oss att älska och uppskatta dem, för att utbilda oss när vi är unga, för att ta hand om oss när vi är vuxna och för att trösta oss”.

 

Daniel:

  1. Värdesätt din heder. Glöm bort allt vad vänstern försökt pådyvla dig i och med ”den sexuella revolutionen”. I bästa fall har du bra föräldrar som gett dig en god uppfostran och lärt dig fundamentala saker som att det inte gynnar dina långsiktiga intressen att ingå sexuella förbindelser med en man första gången ni träffas, att det tvärtom är kvinnans återhållsamhet under den inledande fasen som möjliggör att förälskelse uppstår och gynnar varaktiga och sunda förhållanden. Även om män alltid kommer att försöka få dig i säng första gången ni ses – betrakta detta mer som ett test. Ett test som du misslyckas fatalt med om du ger efter. De flesta män kommer att ha mycket större respekt för dig om du ”håller på dig”, och det har absolut ingen betydelse vad de försöker lura i dig eller sig själva angående den saken.

Historia:

400 e.kr- Filosofen och munken Augustinus ansåg att kvinnor och män i princip var lika kloka men att de var farliga på grund av sin sexuella dragningskraft. Just därför behövdes mannen för att tygla och leda kvinnorna.

Medeltiden-Kyrkan satte ett nytt kvinnoideal, en kristen kysk kvinna som åtrås av den hedniske stormannen men heroiskt motstår alla närmanden och värjer sin dygd lika ivrigt som sin tro. Förebilden var jungfru Maria, som var både mor och oskuld, den asexuella kvinnan som försökte gottgöra Evas synder. Sex var något som klassades som synd, och var endast till för att skaffa barn, därför fick kvinnor som fått barn utanför äktenskapet till skillnad från vikingarna, sina rättigheter indragna av kyrkan. Medeltids kvinnan tog hellre sitt liv än att gå ut utan att ha huvudet täckt så att håret inte syntes, de bar också heltäckande kläder, så det troligtvis mest upphetsande under denna tid var om man såg kvinnans ankel.

1800-talet-Skammen tog tag i kvinnors sexualitet. Moralen var sträng och kvinnans funktion var att föda barn och vara en god hustru. Läkaren William Acton berättade om en kvinna som blivit vansinnig av skam på bröllopsnatten. Drottning Elisabeth lär ha sagt “Slut dina ögon och tänk på England” över en väninnas klagan på den kärlekskranke äkta mannen.

Daniel:

  1. Vårda din femininitet. Inse att dina feminina kvaliteter är din största tillgång. Vårda och odla dessa. De är även ditt främsta vapen i den hårda konkurrensen och naturliga urvalsprocessen, och din främsta styrka i interaktionen med män. Låt dig inte luras att tro att manliga beteenden är till din fördel. Ju tidigare i livet du begriper detta, desto mer framgångsrik och lycklig kommer du att bli. Att utvecklas intellektuellt och lära sig olika färdigheter kan du alltid göra, men att imitera manliga beteendemönster och konkurrera med män är besvärligt nog för karlar. Du vinner inget på det.

Historia:

1930-talet Pskyoanalytikern Sigmund Freud frågade sig. “Vad vill kvinnor ha?” Han förstod sig inte på kvinnor men menade på att kvinnors problem berodde på att många kvinnor ville vara män och hade ett “Penisavund”. “Kvinnor kan inte bidra med någonting” – sa han, trots att hans egen dotter blev berömd inom barnpsykologin.

1930-talet Nazisterna och Hitler lovade i sin valkampanj år 1932 att få bort kvinnorna från arbetsmarknaden. “Kvinnor ska liksom judarna fråntas sin rätt att tjäna pengar”, proklamerade han. Han ansåg att kvinnor var oförmögna att tänka logiskt eller resonera objektiv då de styrs av sina känslor och han såg därför till att kvinnorna miste rätten att sitta med i en domstolsjury.

Jag vet inte men det känns som Daniel har fastnat någonstans i historien. Antagligen har han förläst sig på Freidrich Nietzsche som ansåg att kvinnor skulle tjäna mannen och om de vägrade skulle de tuktas.

Ett råd till dig Daniel – låt kvinnor vara vad de vill, hur de vill, lär dig älska en människa, en kvinna är inte en ägodel.

Skrev redan 2013 om Nationalisters kvinnosyn, läs gärna det inlägget också
https://loansundman.wordpress.com/2013/03/28/nationalism-misogyni-sant/